Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10512 | รายที่ 10513 | รายที่ 10514 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10513 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-28 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน พร้อมกับครอบครัว (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10519 10541 10554 10523 10519)
29 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
29 ธ.ค.64 13.30-14.30น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 รพ.หนองกุงศรี
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่บ้าน
31 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการการตรวจรักษา รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น