Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10514 | รายที่ 10519 | รายที่ 10520 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10519 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-27 ธ.ค.64 06.00-10.00น. ไปทำงานเก็บขยะ ในเขต เทศบาลตำบลหนองกุงศรี มีเพื่อนร่วมงาน 2คน
17-27 ธ.ค.64 11.00-17.00น. ไปทำงานที่ทุ่งนา และพักอาศัยอยู่กับครอบครัว (รายที่ 10554 10519 10541 10514)
26 ธ.ค.64 เริ่มมีอาการไอ
28 ธ.ค.64 06.00-10.00น. ไปทำงานเก็บขยะ ในเขต เทศบาลตำบลหนองกุงศรี มีเพื่อนร่วมงาน 2คน
28 ธ.ค.64 11.00-17.00น. ไปทำงานที่ทุ่งนา และทราบผลลูกชาย(ผู้ป่วยรายที่10523) มีผลตรวจเบื้องต้น พบเชื้อโควิด-19
29 ธ.ค.64 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
29 ธ.ค.64 13.00 -14.00น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรีด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวรอผล
31 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น