Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10519 | รายที่ 10520 | รายที่ 10522 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10520 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ และประกอบอาชีพเสี่ยงพบผู้คนหลากหลาย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 ธ.ค.64 08.00-17.00น. เดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมกับน้องชายผู้ป่วย(รายที่10523)ทำงานที่โรงกลึงสำรอง อ.หนองกุงศรี มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
19 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน หยุดงานและพักอยู่ที่บ้าน
20-25 ธ.ค.64 08.00-17.00น. เดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมกับน้องชายผู้ป่วย(รายที่10523)ทำงานที่โรงกลึงสำรอง อ.หนองกุงศรี มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
26 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน หยุดงานและพักอยู่ที่บ้าน มีอาการไอ
27 -28 ธ.ค.64 08.00-17.00น. เดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมกับน้องชายผู้ป่วย(รายที่10523 )ทำงานที่โรงกลึงสำรอง อ.หนองกุงศรี มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
29 ธ.ค.64 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
29 ธ.ค.64 13.00 -14.00น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวรอผล
31 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น