Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10522 | รายที่ 10523 | รายที่ 10525 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10523 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประกอบอาชีพเสี่ยงที่พบคนจำนวนมาก และอยู่ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 ธ.ค.64 08.00-17.00น. เดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมกับพี่ชายผู้ป่วย(รายที่10520 )ทำงานที่โรงกลึงสำรอง อ.หนองกุงศรี มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
19 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน หยุดงานและพักอยู่ที่บ้าน
20-24 ธ.ค.64 08.00-17.00น. เดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมกับพี่ชายผู้ป่วย(รายที่10520 )ทำงานที่โรงกลึงสำรอง อ.หนองกุงศรี มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง
25 ธ.ค.64 08.00-17.00น. เดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมกับพี่ชายผู้ป่วย(รายที่10519 )ทำงานที่โรงกลึงสำรอง อ.หนองกุงศรี มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้งมีอาการไข้ ไอ และไปคลิกนิกเอกชนนพ.นพพล อ.หนองกุงศรี
26 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน หยุดงานและพักอยู่ที่บ้าน
27 ธ.ค.64 08.00-17.00น. เดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมกับพี่ชายผู้ป่วย(รายที่10520 )ทำงานที่โรงกลึงสำรอง อ.หนองกุงศรี มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง มีอาการไข้ ไอ
28 ธ.ค.64 08.00-17.00น. เดินทางไปทำงานด้วยรถจักรยานยนต์พร้อมกับพี่ชายผู้ป่วย(รายที่10520 )ทำงานที่โรงกลึงสำรอง อ.หนองกุงศรี มีการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้ง มีอาการไข้ ไอ
28 ธ.ค.64 18.30น.-19.00น. เข้ารับการรักษาอาการทางเดินหายใจที่ รพ.หนองกุงศรี และได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยATK มีผล Positive และกักตัวที่บ้าน
29 ธ.ค.64 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
29 ธ.ค.64 13.00 -14.00น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวรอผล
31 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น