Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10531 | รายที่ 10533 | รายที่ 10534 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10533 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-23 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านร่วมกับครอบครัว
24 ธ.ค.64 09.00-12.00น. อบรมโครงการที่สุขศาลา หมู่ 6 ต.หนองกุงศรี ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และกินข้าวพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 10554
25 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านร่วมกับครอบครัว เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ
26-28 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านร่วมกับครอบครัว
29 ธ.ค.64 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
29 ธ.ค.64 13.00 -14.00น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวรอผล
31 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น