Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10534 | รายที่ 10538 | รายที่ 10540 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 10538 เขาวง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเขาวง ประกอบอาชีพ พนักงานหน่วยงานรัฐ อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด สุรินทร์ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 30/12/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
29 ธันวาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลกกตูม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว บ้านตัวเอง จังหวัดกาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น