Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10538 | รายที่ 10540 | รายที่ 10541 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10540 นามน

เพศ หญิง อายุ 23 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 ธันวาคม 2564 เช้า-13.00น. - ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดเวลา
17 ธันวาคม 2564 13.00น.-14.00น. - ผู้ป่วยไปธนาคารกรุงศรี สาขาบิ๊กซีกาฬสินธุ์ แต่นั่งรอหน้าธนาคาร(ใส่หน้ากากตลอดเวลา) เดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ส่วนตัว
18 ธันวาคม 2564 เช้า-12.00น. - ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดเวลา
18 ธันวาคม 2564 12.30น.-17.00น. - ผู้ป่วยเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาโดยรถยนต์ส่วนตัว
18 ธันวาคม 2564 17.30น.-18.50 น. - ผู้ป่วยไปเดินตลาดเซฟวัน (ใส่หน้ากากตลอดเวลา) กลับที่พัก
19 ธันวาคม 2564 05.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางไป กทม. โดยรถยนต์ส่วนตัว
20 ธันวาคม 2564 09.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจ ATK ผลเป็นลบ
21 ธันวาคม 2564 20.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยรถยนต์ส่วนตัว
22 ธันวาคม 2564 เช้า-11.00 น. - ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดเวลา
22 ธันวาคม 2564 11.40 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปโลตัส สมเด็จ
23-26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้านทั้งวัน
27 ธันวาคม 2564 เช้า-14.00 น. - ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอดเวลา
27 ธันวาคม 2564 14.30น. - ผู้ป่วยไปตรวจ PCR เพื่อน 3คน ที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ผลเป็นลบ จากนั้นเดินทางไปเชียงคานโดยรถยนต์ส่วนตัว นั่งรถไปกับเพื่อน (ไม่ได้ใส่แมส)
28 ธันวาคม 2564 14.30น. - ผู้ป่วยเดินทางไปคาเฟ่บุโฮมที่เชียงคาน ไปเดินถนนเชียงคาน แล้วกลับที่พัก
28 ธันวาคม 2564 22.00น. - ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเจ็บคอ
29 ธันวาคม 2564 09.00น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน มีอาการไอ มีเสมหะ (ระหว่างเดินทางใส่แมสตลอด)
29 ธันวาคม 2564 17.00น. - ผู้ป่วยถึงบ้านที่ยอดแกง อำเภอนามน กลับบ้านอยู่แต่ห้อง
30 ธันวาคม 2564 12.00น. - (เจ้าหน้าที่โทรแจ้งว่าเพื่อนที่ไปด้วยติดเชื้อโควิด ตรวจตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.64) ผู้ป่วยจึงเดินทางไปตรวจ ATK ที่รพ.นามน ผลเป็นบวก รอผล PCR
31 ธันวาคม 2564 09.00น. - ผลตรวจ RT-PCR พบติดเชื้อโควิด-19 (Detected) จึงได้เข้ารับการรักษาตัวต่อที่ รพ.นามน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น