Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10540 | รายที่ 10541 | รายที่ 10542 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10541 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-21 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูก มีการสัมผัสพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว(มีผู้ป่วยรายที่10523 10554 10514 10519)
22 ธ.ค.64 09.00-11.00น. เข้ารับบริการตรวจครรภ์ตามนัดที่ รพ.หนองกุงศรี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และกลับบ้าน
23-28 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านเลี้ยงลูก มีการสัมผัสพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว(มีผู้ป่วยรายที่10523)และทราบว่าน้องชายมีผลตรวจATK มีผลPositive
29 ธ.ค.64 ช่วงเช้า กักตัวที่บ้าน
29 ธ.ค.64 13.00 -14.00น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวรอผล
31 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น