Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10541 | รายที่ 10542 | รายที่ 10552 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 10542 หนองกุงศรี

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 33 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองกุงศรี ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขตอ.เมือง จังหวัด ชลบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 27/12/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอเจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจ.ชลบุรี และไปเที่ยวงานที่จ.ชลบุรี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
27 ธันวาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว กักตัวที่บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น