Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10554 | รายที่ 10555 | รายที่ 10556 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10555 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 25 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่ 10029 และ 10137 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 -12 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน
13 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยทราบว่าแม่(CF10029) เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงและตรวจพบเชื้อโควิด-19
14 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยและคนในครอบครัว เริ่มกักตัว ไม่ได้ออกไปไหน
15 ธ.ค. 2564 09.00-09.30 น. ผู้ป่วยและครอบครัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ รอบที่1 (ผลไม่พบเชื้อทุกคน) และเดินทางกลับกักตัวที่บ้าน
16 – 22 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยและคนในครอบครัว กักตัวอยู่บ้าน
23 ธ.ค. 2564 09.00-09.30 น. - ผู้ป่วยและครอบครัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ รอบที่2 และเดินทางกลับกักตัวที่บ้านรอผลตรวจ
24 ธ.ค. 2564 08.00 น. - เจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจของผู้ป่วยไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่ลูกชาย(CF10137)ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 รถโรงพยาบาลจึงรับผู้ป่วยและลูกชายเข้ามารักษาที่รพร.กุฉินารายณ์เพื่อดูแลด้วยกัน
25 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ห้องแยกโรคกับลูกชาย(CF10137) ที่รพร.กุฉินารายณ์ ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอเล็กน้อย จมูกไม่ได้กลิ่น
26-28 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่ห้องแยกโรคกับลูกชาย(CF10137) ที่รพร.กุฉินารายณ์
29 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR รอบ 3 (ผลพบเชื้อดควิด-19) รักษาตามแนวทาง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น