Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10555 | รายที่ 10556 | รายที่ 10557 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10556 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 72 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-28 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน พร้อมกับผู้ป่วยรายที่ 10533
18-28 ธ.ค.64 07.00น.-07.30น. ไปวัดทำบุญตักบาตรและกลับบ้าน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
29 ธ.ค.64 ช่วงเช้า กักอยู่ที่บ้าน
29 ธ.ค.64 13.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 รพ.หนองกุงศรี
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักอยู่ที่บ้าน
31 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อ เข้ารับการการตรวจรักษา รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น