Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10557 | รายที่ 10558 | รายที่ 10565 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10558 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 71 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : เส้นเลือดในสมองตีบ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-28 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน(ร่วมบ้าน 2 คน)เนื่องจากผู้ป่วยเดินลำบาก ทุกเช้าจะไปซื้อปลาท่องโก๋ที่ร้านผู้ป่วยรายที่ 10187 และมีการสัมผัสพูดคุยกันประจำโดยที่ไม่ค่อยได้สวมหน้ากากอนามัย
29 ธ.ค.64 13.00 -14.00น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี ด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่สูนย์กักเทศบาลตำบลหนองบัว
31 ธ.ค.64 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น