Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10558 | รายที่ 10565 | รายที่ 10566 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10565 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 10 ปี 3 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17 ธันวาคม 2564 07.30 น.- 16.30 น. ไปเรียนที่ รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
18-19 ธันวาคม 2564 ตลอดวัน พักที่บ้าน ม.8 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
20-24 ธันวาคม 2564 07.30 น.- 16.30 น. ไปเรียนที่ รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
25-29 ธันวาคม 2564 ตลอดวัน พักที่บ้าน ม.8 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เนื่องจากมีเพื่อนในโรงเรียนติดเชื้อโควิด-19 โรงเรียนจึงปิดการเรียนการสอน
29 ธันวาคม 2564 09.00 น. ไปตรวจหาเชื้อ (การค้นหาเชิงรุก) ที่ โลตัสกาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2564 ตลอดวัน พักที่บ้าน ม.8 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2564 08.00-16.00 น. ไปร่วมกินข้าวกับญาติที่ทุ่งนา ม.8 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
31 ธันวาคม 2564 17.00 น. ครูที่ รร.โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ (ผลตรวจ RT-PCR รพ.กาฬสินธุ์)
31 ธันวาคม 2564 21.00 น. เข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย โดยรถ รพ.กมลาไสยมารับที่บ้าน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น