Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10565 | รายที่ 10566 | รายที่ 10572 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10566 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 7 ปี 10 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่10307 จ.กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธันวาคม 2564 07.30 น. - พี่สาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10307) ไปรับเพื่อไปส่งเรียนพิเศษที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ใน อ.สมเด็จ ด้วยรถส่วนตัว
08.00 - 15.30 น. - เรียนพิเศษที่โรงเรียน / หลังเลิกเรียนบิดามารับกลับบ้านด้วยรถส่วนตัว ที่ บ้านโคกกลาง ม.4 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ
18.00 - 19.30 น. - ร่วมงานวันเกิดเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดกัน ผู้ร่วมงานประมาณ 10 คน
26 ธันวาคม 2564 08.30 - 10.00 น. - ไปเล่นที่บ้านพี่สาว(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10307) กลับบ้าน
27 ธันวาคม 2564 07.30 - 12.00 น. - ไปโรงเรียน ด้วยรถรับส่งนักเรียน (สายบ้าน)
13.00 - 13.30 น. - ไปหาญาติที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองแวง (อยู่ 2 คน กับญาติ) ทราบข่าวพี่สาวติดเชื้อ covid-19(ผู้ป่วยรายที่ 10307)
14.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (ครั้งที่ 1 ผลไม่พบเชื้อ)
28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน (บ้านผู้ป่วยรายที่ 10307) รวม 3 คน
29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - กลับมากักตัวที่บ้านพ่อ-แม่ ไม่ได้ไปไหน (ร่วมบ้าน 8 ราย)
18.00-18.30 น. - ไปหาญาติ(พระ)ที่วัดมัชฌิมาวาส บ้านโคกกลาง ม.4 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ / กลับบ้าน
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ตอนเย็นเริ่มมีอาการ ไข้ ไอ และ เจ็บคอ
31 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - กักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน
15.30 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อcovid-19 ด้วยวิธี ATK (ผลpositive)
- ส่งตรวจหาเชื้อcovid-19 เพื่อยืนยันผล ด้วยวิธี RT-PCR (ครั้งที่ 2) / แพทย์ให้ admit cohort ward รพ.สมเด็จ (รอผล)
01 มกราคม 2565 09.00 น. - ผลตรวจพบเชื้อcovid-19 (SARS-COV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น