Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10572 | รายที่ 10578 | รายที่ 10580 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10578 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 30 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ ไข้ น้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในที่อบรมรองผู้อำนวยการ จ.ร้อยเอ็ด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 ธ.ค.64 12.00 น. – เดินทางจากบ้านพัก ม.3 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ไปที่ จ.ร้อยเอ็ด
19 ธ.ค.64 13.00 น. – ถึงจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าที่พักโรงแรมเดอะพรีเมี่ยม
20 ธ.ค.64 08.00 – 12.00 น. – ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
20 ธ.ค.64 13.00 น. – ดูกีฬาที่สนามกีฬากลาง จ.ร้อยเอ็ด
20 ธ.ค.64 19.00 น. – รับประทานอาหารร่วมกันกับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมที่ร้านอาละดิน
20 ธ.ค.64 21.00 น. – เดินทางกลับที่พักโรงแรมเดอะพรีเมี่ยม
21 ธ.ค.64 07.30 น. – ศึกษาดูงานที่โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
21 ธ.ค.64 12.00 น. – รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ร้านวีอาร์ปลาเผา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
21 ธ.ค.64 13.00 น. – เดินทางไปวัดมหาเจดีย์ชัยมงคล (ผาน้ำทิพย์) อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
21 ธ.ค.64 14.30 น. – ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
21 ธ.ค.64 16.00 น. – แวะร้านกาแฟ ชายาคาเฟ่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
21 ธ.ค.64 19.30 น. – รับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่ร้านรจนา จ.ร้อยเอ็ด
21 ธ.ค.64 21.00 น. – เดินทางกลับที่พักโรงแรมเดอะพรีเมี่ยม
22 ธ.ค.64 07.30 น. – ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
22 ธ.ค.64 13.00 น. – เข้าชมหอโหวต อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
22 ธ.ค.64 16.00 น. – เดินทางกลับที่โรงแรมเดอะพรีเมี่ยม
23 ธ.ค.64 08.00 -16.00 น. – อบรม ณ ห้องประชุมสาเกตุฮอลล์
23 ธ.ค.64 18.00 – 21.00 น. – ร่วมงานเลี้ยง ที่ห้องประชุมสาเกตุฮอลล์
24 ธ.ค.64 08.00 – 16.00 น. - ร่วมงานแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬากลาง จ.ร้อยเอ็ด
24 ธ.ค.64 18.00 น. - รับประทานอาหารเย็นร่วมกับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ณ ร้านแม็กชาบู
24 ธ.ค.64 22.00 น. - เดินทางกลับที่พักโรงแรมเดอะพรีเมี่ยม
25 ธ.ค.64 07.30 – 17.00 น. – ร่วมงานที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
25 ธ.ค.64 18.00 น. – เดินทางกลับที่พักโรงแรมเดอะพรีเมี่ยม
26 ธ.ค.64 12.00 น. – รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านตำกะเทย สาขาร้อยเอ็ด
26 ธ.ค.64 14.00 น. – ไปซื้อของที่ห้างโรบินสันร้อยเอ็ด
26 ธ.ค.64 15.00 น. – เดินทางกลับที่พักโรงแรมเดอะพรีเมี่ยม
26 ธ.ค.64 17.30 – 20.00 น. – ไปกินหมูกระทะร้านนำโชค ร้อยเอ็ด
26 ธ.ค.64 20.30 น. – เดินทางกลับที่พักโรงแรมเดอะพรีเมี่ยม
27 ธ.ค.64 08.00 – 12.00 น. – เข้าอบรม ณ ห้องประชุมสาเกตุฮอลล์
27 ธ.ค.64 – ได้รับแจ้งว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมติดโควิด-19
27 ธ.ค.64 13.00 น. – รอเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ณ ห้องประชุมสาเกตุฮอลล์ โดย รพ.ร้อยเอ็ด
27 ธ.ค.64 13.30 น. – เดินทางกลับบ้าน ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อกักตัวรอผลตรวจ ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้ตรวจ
27 ธ.ค.64 21.00 น. – รพ.ร้อยเอ็ด แจ้งผลตรวจ COVID-19 ผล Negative
28 - 29 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน – กักตัวที่บ้าน
28 - 29 ธ.ค.64 – ตรวจ ATK เป็นระยะ ผล Negative
30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน – เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอ
30 ธ.ค.64 – ตรวจ ATK ด้วยตนเองที่บ้าน ผล Positive
31ธ.ค.64 13.30 น. – เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ณ รพ.ร่องคำ
31ธ.ค.64 14.30 น. – เดินทางกลับบ้าน ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อกักตัวรอผลตรวจ
1 ม.ค.64 09.00 น. – โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
2 ม.ค.64 10.30 น. – เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น