Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10582 | รายที่ 10586 | รายที่ 10594 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10586 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง รับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธ.ค.64 ไปเที่ยวร้านอาหาร 08 และสถานบันเทิงเอกมัย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเพื่อน 5 คน (มีผู้ป่วยยืนยัน)
26 ธ.ค. 64 เข้าไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคอุบล มีเพื่อนร่วมห้อง 11 คน
26 ธ.ค. 64 ทราบข่าวเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันตรวจพบเชื้อโควิด-19 จึงกักตัว
27-29 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน กักตัวอยู่หอพัก
30 ธ.ค.64 เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเพื่อนมาส่ง และทำการตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลพบเชื้อโควิด-19 ประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพื่อเข้ารับการตรวจยืนยันหาเชื้อโควิด-19
31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์ ผลยืนยันพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น