Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10586 | รายที่ 10594 | รายที่ 10596 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10594 คำม่วง

เพศ หญิง อายุ 29 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง อาชีพ พนักงานขายสินค้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 30 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 10477


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 มกราคม 2564 เช้า เดินทางไปทำงาน ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ที่แมคโคกาฬสินธุ์ ทำงานที่แผนกอาหารสุนัข ตอนเที่ยง รับประทานอาหาร คนเดียวในรถ (นโยบายของห้างสรรพสินค้าไม่ให้พนักงานรับประทานอาหารร่วมกัน)
24 มกราคม 2564 เที่ยง รับประทานอาหาร คนเดียวในรถ (นโยบายของห้างสรรพสินค้าไม่ให้พนักงานรับประทานอาหารร่วมกัน)
24 มกราคม 2564 เย็น เดินทางกลับบ้านโพน หมู่ 4 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
25มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปทำงานตามปกติ
25มกราคม 2565 เย็น รับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว และน้องชาย ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10477
26-29 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไปทำงานตามปกติ
30 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยไม่ได้ไปทำงาน ทราบผลน้องชายติดเชื้อ Covid-19 ตรวจ ATK ผล Positive จึงเข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่ รพ.คำม่วง
31 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้าน เข้ารับการตรวจ RT-PCR ที่ รพ.คำม่วง
01 มกราคม 2565 ช่วงเช้า รพ.ยางตลาด รายงานตรวจ พบเชื้อ SAR-CoV-2 เข้ารับการรักษาที่ รพ.คำม่วง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น