Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10628 | รายที่ 10630 | รายที่ 10631 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10630 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 4 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 01 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : G6PD,Asthma
ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10613


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 ธันวาคม 2564 10.00-17.00 น. ไปบ้านย่า ม.1 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก
19 ธันวาคม 2564 17.20 น. กลับบ้าน ม.6 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก เล่นกับพี่บ้างบ้าน 2 คน
20 -24 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. เดินทางไปโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในตำบลห้วยเม็ก
20 -24 ธันวาคม 2564 17.20 น. เล่นกับพี่ข้างบ้าน 2 คน
25 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. พี่ๆข้างบ้านมาเล่นด้วย 2 คน
26 ธันวาคม 2564 10.00 -16.00 น. ไปบ้านย่า ม.1 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก
27 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. เดินทางไปโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในตำบลห้วยเม็ก
27 ธันวาคม 2564 17.20 น. เล่นกับพี่ข้างบ้าน 2 คน ญาติมาจาก จ.สมุทรปราการ ตรวจ ATK ผล Negtive
28-30 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. เดินทางไปโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในตำบลห้วยเม็ก
28-30 ธันวาคม 2564 17.20 น. เล่นกับพี่ข้างบ้าน 2 คน
31 ธันวาคม 2564 10.00-16.00 น. ไปบ้านย่า ม.1 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก
31 ธันวาคม 2564 21.00 น. ได้รับแจ้งว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนตรวจ ATK ผล Positive
1 มกราคม 2565 13.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
2 มกราคม 2565 09.00 น. ได้รับแจ้งว่าพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น