Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10630 | รายที่ 10631 | รายที่ 10632 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10631 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงาน ตรอ. สาขาบัณฑิตกุฉินารายณ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 30 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ถ่ายเหลว เหนื่อยเพลีย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยมีประวัติอาชีพเสี่ยงติดต่อคนจำนวนมาก และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 รายที่ 10580 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 - 17 ธ.ค. 2564 08.00-16.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่สถานตรวจสภาพรถ(ตรอ.)บัณฑิตบริการ กุฉินารายณ์ และไปส่งเอกสารกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์(ช่องจ่ายภาษี)
18 - 19 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน กับครอบครัว
20 - 21 ธ.ค. 2564 08.00-16.3 0 น. - ผู้ป่วยไปทำงานที่สถานตรวจสภาพรถ(ตรอ.)บัณฑิตบริการ กุฉินารายณ์ และไปส่งเอกสารกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์(ช่องจ่ายภาษี) และมีสังสรรค์หลังเลิกงานกับเพื่อนที่บริษัทก่อนกลับบ้าน
22 ธ.ค. 2564 08.00-16.30 น. - ผู้ป่วยไปทำงานที่สถานตรวจสภาพรถ(ตรอ.)บัณฑิตบริการ กุฉินารายณ์ และไปส่งเอกสารกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์(ช่องจ่ายภาษี)
22 ธ.ค. 2564 17.00 น. เป็นต้นไป - ผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน เริ่มมีอาการมีเสมหะเล็กน้อย จึงเดินไปซื้อยาที่ร้านขายยาออเจ้าโอสถกับพนักงานผู้ติดเชื้อ(รายที่ 10580 กาฬสินธุ์) โดยไม่สวมแมส
23 - 25 ธ.ค. 2564 08.00-16.3 0 น. - ผู้ป่วยไปทำงานที่สถานตรวจสภาพรถ(ตรอ.)บัณฑิตบริการ กุฉินารายณ์ และไปส่งเอกสารกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์(ช่องจ่ายภาษี)
26 ธ.ค. 2564 08.00-16.30 น. - ผู้ป่วยไปทำงานที่สถานตรวจสภาพรถ(ตรอ.)บัณฑิตบริการ กุฉินารายณ์ และไปส่งเอกสารกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์(ช่องจ่ายภาษี)
26 ธ.ค. 2564 19.00 น. - ผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน เดินไปซื้อยาแก้ป้ายปากแก้ร้อนในที่ร้านขายยาออเจ้าโอสถกับพนักงานผู้ติดเชื้อ(รายที่ 10580 กาฬสินธุ์) โดยไม่สวมแมส
27 - 28 ธ.ค. 2564 08.00-16.3 0 น. - ผู้ป่วยไปทำงานที่สถานตรวจสภาพรถ(ตรอ.)บัณฑิตบริการ กุฉินารายณ์ และไปส่งเอกสารกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์(ช่องจ่ายภาษี) และมีสังสรรค์หลังเลิกงานกับเพื่อนที่บริษัทก่อนกลับบ้าน
29 ธ.ค. 2564 08.00-16.30 น. - ผู้ป่วยไปทำงานที่สถานตรวจสภาพรถ(ตรอ.)บัณฑิตบริการ กุฉินารายณ์ และไปส่งเอกสารกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาอำเภอกุฉินารายณ์(ช่องจ่ายภาษี)
29 ธ.ค. 2564 18.30 น. - ผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน เดินไปซื้อยาแก้ปวดท้องกระเพาะที่ร้านขายยาออเจ้าโอสถกับพนักงานผู้ติดเชื้อ(รายที่ 10580 กาฬสินธุ์) โดยไม่สวมแมส
30 ธ.ค. 2564 09.00 – 15.00 น. - ผู้ป่วยไปกินสังสรรค์ที่บ้านเพื่อน ม.1 ต.กุดค้าว และตอนเย็นเริ่มมีอาการถ่ายเหลว
31 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยพักอยู่บ้านกับครอบครัว และทราบว่าพนักงานผู้ติดเชื้อ(รายที่ 10580 กาฬสินธุ์) มีอาการไม่สบาย และมีความเสี่ยงไปสถานบันเทิง
1 ม.ค. 2565 09.40 น. - ผู้ป่วยและครอบครัว มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดบ้านข้างร้านยาและใช้ห้องน้ำร่วมกันในตึกห้องแถว จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR และกลับบ้านกักตัวรอผล
2 ม.ค. 2565 13.00 น. - เจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และรถโรงพยาบาลรับผู้ป่วยมารักษาที่รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น