Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10631 | รายที่ 10632 | รายที่ 10638 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10632 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 48 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ธันวาคม 2564 07.00 น.– 08.00 น. ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดหมู่บ้าน
29 ธันวาคม 2564 09.00 น. - 17.30 น. ไปนากับหลานชาย ผู้ป่วยรายที่ 10623
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปนากับหลานชาย ผู้ป่วยรายที่ 10623
31 ธันวาคม 2564 10.00 น.- 13.30 น. ไปร่วมงานกีฬาที่ รร.ชุมชนกุดโดน กับหลานชาย ผู้ป่วยรายที่ 10623
31 ธันวาคม 2564 14.00 น.- 16.00 น. ไปร่วมงานแห่ ที่วัดอุทัยกุดโดน แล้วกลับบ้าน
01 มกราคม 2565 06.30 น.– 08.30 น. ไปทำบุญที่วัดอุทัยกุดโดน ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กุดโดน ว่าหลานชายตรวจ ATK ผล Positive นัดหมายตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก กลับเข้าที่พักกักตัว
01 มกราคม 2565 13.30 น. เดินทางไปตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก กลับเข้าที่พักกักตัว
02 มกราคม 2565 07.30 น. เริ่มมีไข้ จึงรับประทาน ยาพาราเซตามอล แล้วนอนพักผ่อน
02 มกราคม 2565 10.30 น. รับแจ้งผลตรวจ พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) เข้ารักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น