Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10632 | รายที่ 10638 | รายที่ 10649 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10638 ยางตลาด

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 10376 จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพื่อนร่วมงาน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน - อาศัยอยู่กับครอบครัว รวม 4 คน
20-25 ธันวาคม 2565 08.00-20.00 น. - ทำงานที่บริษัทบางนาแป้งมัน จำกัด - เลิกงานกลับบ้านไม่ได้ไปไหน
26 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน - เริ่มมีอาการเจ็บคอ
27 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน - ทราบข่าวเพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 10376 จังหวัดกาฬสินธุ์) - - ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit มาตรวจเอง ผล ไม่พบเชื้อโควิด-19
28-29 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
30 ธันวาคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน - ตรวจ Antigen Test Kit ตรวจเอง ผล พบเชื้อโควิด-19
31 ธันวาคม 2565 ช่วงเช้า - เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยรถพระราชทาน จุดตรวจวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เดินทางไปเองด้วยรถส่วนตัว กลับมากักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
1 มกราคม 2565 ช่วงเช้า โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น