Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10638 | รายที่ 10649 | รายที่ 10650 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10649 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 48 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ ข้าร้าชการ สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ร่วมงานกีฬาสี รร.เเห่งหนึ่งในตำบลโคกสมบูรณ์ เเละมีผู้ป่วยที่ยืนยันเเล้ว ให้ประวัติเข้าร่วมงานด้วย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ธันวาคม 2564 08.30 น.- 12.30 น. ร่วมกิจกรรมเปิดงานกีฬาสี รร.เเห่งหนึ่ง ในตำบลโคกสมบูรณ์ ใส่เเมสตลอดงาน
12.30 น. - 13.30 น. เดินทางไปทำธุระที่ รร.เเห่งหนึ่ง ในตำบลเจ้าท่า ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ใส่เเมสตลอด
25 ธันวาคม 2564 08.30 น.- 12.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจำนวน 5 คน
13.00 น. - 20.00 น. เดินทางไปทำธุระในเมืองกาฬสินธุ์ด้วยรถยนส่วนตัว พักรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเเห่งหนึ่ง ในตัวเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับเพื่อน 4 คน
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน
27 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านทั้งวัน
28 ธันวาคม 2564 08.30 น. - 12.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว
12.00 น. - 13.00 น. ร่วมทำบุญที่ หมู่ 8 ต.โคกสมบูรณ์ เเล้วกลับบ้าน ใส่เเมสตลอดงาน
29 ธันวาคม 2564 12.00 น. - 13.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว
12.00 น. - 16.00 น. เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจ ในตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ใส่เเมสตลอดเวลา
30 ธันวาคม 2564 08.30 น.-09.30 น. เข้าตรวจ ATK ที่ รพ.สต.บ้านนามล ได้ผลเป็น Negative หลังจากทราบว่า มีผู้ป่วยยืนยันมาร่วมงานกีฬาสีด้วยกัน
31 ธันวาคม 2564 08.30 น.-09.30 น. อยู่บ้าน เเยกกักตัวออกจากคนในครอบครัว เตรียมตัวเข้าตรวจโควิดด้วย RT PCR ที่รพ.กมลาไสย
13.30 น.-14.00 น. เข้าตรวจโควิดวิธี RT PCR ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ที่ รพ.กมลาไสย ผลตรวจออกเป็น Detected พบเชื้อ เเละเข้ารักษาตัวที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น