Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10649 | รายที่ 10650 | รายที่ 10651 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10650 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 44 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เข้าร่วมเปิดงานกีฬาสี รร.เเห่งหนึ่งในตำบลโคกสมบูรณ์ หลังมาทราบทีหลังว่ามีผู้ป่วยมีอาการยืนยันทีหลังว่าติดเชื้อโควิดเข้าร่วมงานด้วย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน ร่วมเปิดงานกีฬาสีที่ โรงเรียนเเห่งหนึ่ง ในตำบลดคกสมบูรณ์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารด้วย
25 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน ขับรถยนต์ไปรับจ้างตัดไม้ พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน 5 คน
26 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน ขับรถยนต์ไปรับจ้างตัดไม้ พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน 5 คน
27 ธันวาคม 2564 08.30 น. -12.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว
12.00 น. -15.00 น ไปทำธุระในตัวอำเภอกมลาไสย เเวะร้านข้ายาหน้าตลาดซื้อชุดตรวจ ATK หลังจากทราบว่า มีเพื่อนร่วมงานกีฬาสี ยืนยันเป็นผู้ป่วยโควิด
15.30 น. -16.00 น ตรวจ ATK ด้วยตัวเองที่บ้าน ผลเบื้องต้นเป็น -
28 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว รวมกับ บิดา เเละ มารดา
29 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน ร่วมงานผูกเเขนเเสดงความยินดีในการรับตำเเหน่งใหม่ ที่ หมู่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ ใส่เเมสตลอดเวลา
30 ธันวาคม 2564 08.30 น. -12.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว
30 ธันวาคม 2564 12.00 น. -15.00 น เข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK ที่ รพ.สต.บ้านนามล ได้ผลเบื้องต้น เป็น + พบเชื้อ ทำการกักตัวที่ นา
31 ธันวาคม 2564 12.00 น. -15.00 น เข้าตรวจ RT PC ที่ รพ.กมลาไสย ผลเป็น Detected พบเชื้อ เเละเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น