Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10650 | รายที่ 10651 | รายที่ 10653 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10651 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 11 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เด็กนักเรียนชัน ป.5 ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ร่วมรับประทานอาหารเนื้อย่าง กับผู้ป่วยที่มีผลยืนยันว่าป่วยโควัด ใน งานกีฬาสีโรงเรียน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 ธันวาคม 2564 08.30 น.- 12.30 น. ร่วมงานกีฬาสี รร.เเห่งหนึ่งในตำบลโคกสมบูรณ์ กลับบ้าน ใส่เเมสตลอด
16.30 น.- 18.30 น. ดีดพิณ รับประทานหมูกระทะ หลังจากเลิกกิจกรรมงานกีฬาสี กับคุณครูเเละเพื่อน
25 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว รวมสมาชิก 3 คน บิดา มารดา พี่ชาย อยู่หมู่ 1 ตำบลโคกสมบูรณ์
26 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว รวมสมาชิก 3 คน บิดา มารดา พี่ชาย ตอนค่ำไปนอนบ้านยาย อยู่ หมู่ 4 ตำบลโคกสมบูรณ์
27 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน เข้าเรียนที่ ห้องเรียน มีเพื่อนร่วมชั้น ป. 5 จำนวน 16 คน
28 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านเรียนออนไลน์ หลังจากทราบมีบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด
29 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านเรียนออนไลน์ อสม.ค้นหากลุ่มเสี่่ยงหลังทราบข่าวจึงเเนะนำให้เข้าตรวจคัดกรอง
30 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านเรียนออนไลน์ ช่วงบ่าย เข้าทำการตรวจคัดกรอง ATK ที่ รพ.สต.บ้านนามล ผลเบื้องต้น เป็น Positive พบเชื้อ
31 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน เเยกกักตัวที่บ้าน เวลา ช่วงบ่าย รพ.กมลาไสย มารับเข้าทำการตรวจ RT PCR ผลออกเป็น Detected พบเชื้อเเละเข้ารับการรักษาต่อ ที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น