Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10651 | รายที่ 10653 | รายที่ 10657 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10653 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 4 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-23 ธ.ค.64 08.30-17.00น. -พักอยู่ที่บ้านกับตา(ผู้ป่วยรายที่ 10657 ) ไม่ได้ไปไหน
24 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
24 ธ.ค.64 10.00-11.00น. -มีการสัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 10533 10554 (เป็นเพื่อนของย่า) โดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
25-30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านกับย่าไม่ได้ไปไหน
31 ธ.ค.64 09.00น. -กักตัวอยู่ที่บ้านกับย่าไม่ได้ไปไหน
1 ม.ค.65 ตลอดทั้งวัน -กักตัวที่บ้านกับย่า
2 ม.ค. 65 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้านกับปู่(ผู้ป่วยรายที่ 10657 )
2 ม.ค. 65 13.30น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี
3 ม.ค. 65 09.00น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น