Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10653 | รายที่ 10657 | รายที่ 10658 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10657 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-23 ธ.ค.64 08.30-17.00น. -ทำงานก่อสร้างบ้าน เพื่อนร่วมงาน 2 คน
24 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
24 ธ.ค.64 10.00-11.00น. -มีการสัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 10533 10554 โดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
25-28 ธ.ค.64 08.30-17.00น. -ทำงานก่อสร้างบ้านหลังเดิม เพื่อร่วมงาน 2 คน
29 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -ทราบผลเพื่อนของภรรยา ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และพักอยู่ที่บ้าน
29 ธ.ค.64 20.00-23.00น. -เข้าเวรด่านชุมชน(สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา (เพื่อนร่วมงาน 3 คน)
30 ธ.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
30 ธ.ค.64 20.00-23.00น. -เข้าเวรด่านชุมชน (สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน)
31 ธ.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
31 ธ.ค.64 20.00-23.00น. -เข้าเวรด่านชุมชน(สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน)
1 ม.ค.65 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
1 ม.ค.65 20.00-23.00น. -เข้าเวรด่านชุมชน(สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน)
2 ม.ค. 65 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
2 ม.ค. 65 13.30.-14.00น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี และกักตัวรอผล
3 ม.ค. 65 09.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น