Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10657 | รายที่ 10658 | รายที่ 10660 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10658 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 44 ปี 4 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ ข้าราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 01 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไข้ เหนื่อยอ่อนเพลีย
โรคประจำตัว : CKD , DM
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันครู รร.สงเปลือยวิทยายน อ.นามน (รายที่10627)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน (วันหยุดราชการ) หมู่ที่ 3 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2564 08.00 - 13.00 น. - ไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน อ.นามน
14.00-18.00 น. - ฟอกไต ที่หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จ / กลับบ้าน
28 ธันวาคม 2564 08.00 - 16.00 น. - ไปสอนนักเรียนที่โรงเรียน / กลับบ้าน
29 ธันวาคม 2564 08.00 - 13.00 น. - ไปสอนนักเรียนที่โรงเรียน
14.00-18.00 น. - ฟอกไต ที่หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จ / กลับบ้าน
30-31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1 มกราคม 2565 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
14.00-18.00 น. - ฟอกไต ที่หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จ
18.30 น. - หลังจากฟอกไตเสร็จ เข้ารับบริการที่ห้องฉุกฉิน รพ.สมเด็จ ด้วยอาการ ไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย ให้ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยcovid-19 ที่โรงเรียน / ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วย ATK (ผลPositive)
- ส่งตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR / admit ห้องแยกตึกชาย รพ.สมเด็จ (รอผล)
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - อยู่ห้องแยกตึกชาย รพ.สมเด็จ (รอผล)
3 มกราคม 2565 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
12.00 น. - ส่งตัวไปรับการรักษาต่อ ที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น