Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10658 | รายที่ 10660 | รายที่ 10663 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10660 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 31 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : โรคไต
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-23 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และไปทุ่งนา และไปหาญาติที่บ้านนาสาร
24 ธ.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
24 ธ.ค.64 10.00-11.00น. -มีการสัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 10533 10554 โดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
25-30 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และไปทุ่งนา และมีบางวันได้สัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 10533 10554
31 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และไปทุ่งนา เริ่มีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั้นตัว
1 ม.ค.65 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
1 ม.ค.65 13.30น. -เข้ามารับบริการรักษาตามนัดที่ รพ.หนองกุงศรี และกลับบ้าน
1 ม.ค.65 17.00น. -ตรวจATK ตนเองมีผล positive
2 ม.ค.65 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
2 ม.ค.65 13.00-16.00น. -เข้ารับการตรวจโควิดที่ รพ.หนองกุงศรีและกักตัวรอผล
3 ม.ค.65 09.00น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น