Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10660 | รายที่ 10663 | รายที่ 10664 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10663 สมเด็จ

เพศ หญิง อายุ 47 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10307 (ลูกสาว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - อาศัยอยู่บ้าน หมู่ 4 บ้านโคกกลาง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
13.00 - 15.00 น. - ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาลตำบลสมเด็จและBig-C กับผู้ป่วยรายที่ 10307 (ลูกสาว)
26 ธันวาคม 2564 ช่วงเช้า - อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
14.00 น. - พาลูกสาว (ผู้ป่วยรายที่ 10307) เข้ารับการตรวจหาเชื้อCovid-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
27 ธันวาคม 2564 09.00 - 12.00 น. - เดินทางไปทำงานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวง / ได้รับแจ้งลูกสาวติดเชื้อโควิด19
14.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
28 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้านไม่ได้ไปไหน รวม 3 คน (28 ธ.ค.2564 ผล RT-PCR=Negative)
2 มกราคม 2565 10.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2(รอผล)
3 มกราคม 2565 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น