Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10663 | รายที่ 10664 | รายที่ 10668 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10664 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 13 ตำบลต.หนองบัว อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2565

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19-25 ธ.ค.64 06.30-06.40น. -ใส่บาตรกับพระวัดบ้านคำศรี สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
19-25 ธ.ค.64 07.00 -17.30 น. -ไปทุ่งนา
19-25 ธ.ค.64 18.00น. -กลับบ้านและรับประทานอาหารเย็นกับผู้ป่วยรายที่ 10558และพักผ่อน
26 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน
26 ธ.ค.64 15.00-16.30น. -ไปซื้อของที่ตลาดสดสหัสขันธ์
26 ธ.ค.64 16.30-17.00 น. -ไป 7-11 ที่สหัสขันธ์และกลับบ้าน
27 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านกับย่าไม่ได้ไปไหน
28-29 ธ.ค.64 06.30-06.40น. -ใส่บาตรกับพระวัดบ้านคำศรี สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
28-29 ธ.ค.64 07.00 -17.30 น. -ไปทุ่งนาและสวนมะม่วง
28-29 ธ.ค.64 18.00น. -กลับบ้านและรับประทานอาหารเย็นกับผู้ป่วยรายที่ 10558และพักผ่อน
30 ธ.ค. 64 ช่วงเช้า -อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
30 ธ.ค. 64 16.00น. -ทราบผลญาติตรวจพบเชื้อโควิด-19และเอาของไปส่งที่ศูนย์กักตัวรพ.สต.หนองบัวกับหลานสาวโดยรถจักรยานยนต์
31 ธ.ค. 64 09.00น. -ทราบผลญาติตรวจพบเชื้อโควิด-19
31 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1 ม.ค. 65 ช่วงเช้า -อยู่บ้านไม่ได้ไหน
1 ม.ค. 65 13.00น -ซื้อส้มตำที่ร้านขายในหมู่บ้าน
1 ม.ค. 65 13.30น. -เอาของมาส่งญาติที่ รพ.หนองกุงศรีและกลับบ้านไม่ได้แวะที่ไหน
2 ม.ค. 65 ช่วงเช้า -อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
2 ม.ค. 65 13.30น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี
2 ม.ค. 65 16.00 น -แวะซื้ออาหารที่ตลอดสดเทศบาลหนองกุงศรีและกลับบ้าน
3 ม.ค. 65 08.00น. -เดินไปซื้ออาหารที่ร้านขายของในหมู๋บ้าน ใส่หน้ากากและเว้นระยะห่าง
3 ม.ค. 65 09.00น. -ไปสวนมะม่วง
3 ม.ค. 65 10.30 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น