Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10664 | รายที่ 10668 | รายที่ 10669 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10668 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 76 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : โรคผิวหนังติดเชื้อเรื้อรัง
ประวัติเสี่ยง เข้าร่วมงานผูกเเขน อบต.ใหม่ หมู่ 2


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ เลี้ยงวัว กับสามี
26 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ เลี้ยงวัว ออกมาซื้อของร้านค้า หมู่ 3 กลับบ้าน
27 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ เลี้ยงวัว กับสามี
28 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ เลี้ยงวัว กับสามี
29 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน ร่วมงานผูกเเขน รับตำเเหน่ง ลูกชาย สถานที่จัดงานหมู่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ เเละกลับบ้านทุ่งนาหมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์
30 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ เลี้ยงวัว ตอนค่ำทราบผลตรวจ ATK ลูกชายเป็น + พบเชื้อ
20.00 น. - 21.00 น. ผู้ป่วยเเละสามีที่อยู่ด้วยกัน เริ่มมีอาการไข้ รถ รพ.กมลาไสยมารับตัวกับสามี เข้าทำการตรวจ ATK ได้ผล + พบเชื้อทั้งสองราย
31 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน รักษาตรวจที่ รพ.กมลาไสย ผลการตรวจ RT PCR เป็น Detected พบเชื้อทั้งตัวผู้ป่วยเเละสามี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น