Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10674 | รายที่ 10675 | รายที่ 10676 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 10675 หนองกุงศรี

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 18 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองกุงศรี ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตอ.คลองท่อม จังหวัด กระบี่ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 02/01/2565
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง เดินทางมาจากจ.กระบี่
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
26 ธันวาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลต.โคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
03 มกราคม 2565
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว กักตัวที่บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์
03 มกราคม 2565
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น