Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10675 | รายที่ 10676 | รายที่ 10677 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10676 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักดนตรี ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
25 ธันวาคม 2564 18.00 น เดินทางไปเล่นดนตรีที่อำเภอหนองกุงศรี
26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
27 ธันวาคม 2564 07.00 น. เดินทางไปเล่นดนตรีที่ ลาดกระบัง กทม.
27-28 ธันวาคม 2564 19.00 – 00.00 น เล่นดนตรีที่ ลาดกระบัง กทม.
29 ธันวาคม 2564 15.00 น เดินทางถึงจังหวัดกาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
31 ธันวาคม 2564 20.00 – 00.00 น. รับประทานอาหารกับเพื่อนที่บ้าน
1 มกราคม 2565 09.00 น. เพื่อนนักดนตรี โทรมาแจ้งว่าตรวจพบสารพันธุกรรม COVID 19
1 มกราคม 2565 14.00 น. ซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจเอง ผลเป็นบวก จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโนนเขวา
2 มกราคม 2565 09.00 น. เดินทางไปตรวจ COVID-19 ที่ รพ.ฆ้องชัย และ Admit เพื่อรอผลตรวจ
3 มกราคม 2565 09.00 น. ได้รับแจ้งจาก รพ.กาฬสินธุ์ ว่าพบสารพันธุกรรม COVID – 19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น