Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10676 | รายที่ 10677 | รายที่ 10682 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10677 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 78 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 31 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ร่วมด้วยกับไอมีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง เข้าร่วมงานผูกเเขน รับตำเเหน่งใหม่ ของลูกชาย


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธันวาคม 2564 ทังวัน อยู่บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ เลี้ยงวัว กับภรรยา
26 ธันวาคม 2564 08.30 น.- 16.30 น. อยู่บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ เลี้ยงวัว กับภรรยา
16.30 น.- 19.30 น. ตอนค่ำลูกชายมารับไปหาหมอประจำตัว ที่คลินิกเเห่งหนึ่งในตัวเมือกาฬสินธุ์ด้วยรถยนต์ส่วนตัว ใส่เเมสตลอดเวลา
27 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ เลี้ยงวัว กับภรรยา
28 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ เลี้ยงวัว กับภรรยา
29 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน เข้าร่วมงานผูกเเขนรับตำเเหน่งใหม่ของลูกชาย อยู่ หมู่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์
30 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านทุ่งนา หมู่ 3 ตำบลโคกสมบูรณ์ เลี้ยงวัว กับภรรยา ลูกชายเเจ้งผลตรวจ ATK เป็น + พบเชื้อ
19.00 น. - 20.00 น. ผู้ป่วยเเละภรรยามีไข้ รถกู้ชีพ รพ.กมลาไสย มารับเข้าทำการรักษาตรวจ ATK เป็น + พบเชื้อ ทั้ง 2 ราย
31 ธันวาคม 2564 19.00 น. - 20.00 น. เข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย ผลการตรวจ RT PCR เป็น Detected พบเชื้อทั้งตัวผู้ป่วย เเละ ภรรยา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น