Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10677 | รายที่ 10682 | รายที่ 10683 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10682 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน อาชีพ พนักงานโรงแรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
16ธ.ค.64 อาศัยอยู่บ้านเช่า
17 - 28 ธ.ค. 64 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่ง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยรถจักรยานยนต์ เป็นประจำ เลิกงานแล้วกลับบ้านเช่า
29 ธ.ค. 64 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยรถตู้ พร้อมผู้โดยสารรวม 10 คน(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 10634 กาฬสินธุ์)
ผู้ป่วยเดินทางมาถึงบ้าน ม.10 ต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
30 ธ.ค. 64 08.30 น. 18.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปวดศีรษะ
อาศัยอยู่บ้าน
30​ ธ.ค. 64 18.00 – 22.00 น ผู้ป่วยรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวรวม 7 คน
1 ม.ค. 65 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
12.00 น. ทราบว่าคนขับรถตู้ตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
2 ม.ค. 65 14.00 – 16.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่รพ.ดอนจาน
09.00น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID -19 (SARS-CoV-2)
3 ม.ค. 65 15.00น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น