Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10682 | รายที่ 10683 | รายที่ 10685 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10683 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 2 ปี 5 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เด็กในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 01 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอมีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ไปร่วงานบุญ โดยมาทราบทีหลังว่ามีผู้ป่วยโควิดอยู่ในงานเป็น ญาติกัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้าน ร่วมกับ ยาย เเละตา เเละไปร่วมงานผูกเเขนรับตำเเหน่งใหม่ของญาติที่ หมู่ 2 ต.โคกสมบูรณ์
30 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้าน ร่วมกับ ยาย ตา เเละมารดากลับมาจากจังหวัดระยอง
31 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้าน ร่วมกับ ยาย ตา บ่ายขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกับมารดาไปเยี้ยมญาติ ที ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
1 มกราคม 2565 เช้า อยู่บ้านผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไอ มีน้ำมูก เเละทราบว่ามีญาติที่เคยไปร่วมงานผู้กเเขนตรวจพบเชื้อโควิด
บ่าย เข้ารับการตรวจคัดกรอง ที่รพ.สต.ใกล้บ้าน ผล ATK เป็น Positive พบเช้ื้อ กลับบ้านเเยกกักโดยมียายเป็นผู้ดูเเล
2 มกราคม 2564 บ่าย รถกู้ชีพ รพ.กมลาไสยมารับเข้าทำการตรวจ RT PCR ได้ผลเป็น Detected พบเชื้อ ทั้งผู้ป่วย เเละยาย ผู้ดูเเล ทั้งสองได้เข้ารักษาตัวต่อ ที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น