Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10683 | รายที่ 10685 | รายที่ 10686 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10685 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 10 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 108 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เด็กนักเรียนชัน ป.5 ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 01 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเพื่อมร่วมชั้นเรียนที่มีอาการป่วยโควิด วันที่ 27 /12 /2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ธันวาคม 2564 08.30 น.- 15.30 น. เช้าอยู่บ้าน ต่อด้วย เข้าเรียนตามปกติ ชั้น ป.5 รร.เเห่งหนึ่งในตำบลโคกสมบูรณ์ เพื่อมร่วมชั้น 23 คน
15.30 น.- 18.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว สมาชิกอาศัยรวมกัน 3 คน ตา ยาย พี่สาว
28 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านเรียนออนไลน์
29 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านเรียนออนไลน์
30 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านเรียนออนไลน์ เล่นกับเพื่อนที่บ้าน 2 คน
31 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้าน เริ่มมีอาการเจ็บคอ เเละทราบว่าเพื่อนในห้องเรียนมี 1 คน ป่วยเป็นโควิด
1 มกราคม 2565 09.30 น.-10.00 น. ตอนเช้ายาพามา รพ.สต.ใกล้บ้าน เเจ้งอาการ จนท.สาธารณสุข ทำประวัติให้เข้าตรวจคัดกรองช่วง บ่าย
14.00 น. เข้าทำการตรวจคัดกรองที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ผล ATK ผู้ป่วยเบื้องต้นเป็น Positive พบเชื้อ กลับบ้านทำการเเยกกัก
1 มกราคม 2565 08.30 น. -12.00 น. เช้ากักตัวอยู่บ้าน
1 มกราคม 2565 ช่วงบ่าย รถกู้ชีพ รพ.กมลาไสยมารับตัว ส่งตรวจ RT PCR ได้ผล เป็น Detected พบเชื้อ เเละทำการเข้ารักษาตัวต่อ ที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น