Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10685 | รายที่ 10686 | รายที่ 10688 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10686 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ(ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ แผนกสินเชื่อ) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 30 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ภูมิแพ้
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการป่วยมีประวัติอาชีพเสี่ยงติดต่อคนจำนวนมาก และมีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่ระบาด(จังหวัดขอนแก่น)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18/12/2564 09.00 – 11.00 น. - ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์ พร้อมคณะเพื่อนที่ทำงาน กรณีอยู่ในไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดเข้าอบรมที่จังหวัดร้อยเอ็ด (ผลไม่พบเชื้อ)
19/12/2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
20/12/2564 08.00 – 17.00 น. - ผู้ป่วยไปทำงานตามปกติที่ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ (แผนกสินเชื่อ)
21/12/2564 08.00 – 17.00 น. - ผู้ป่วยไปทำงานตามปกติที่ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ (แผนกสินเชื่อ) และแวะทานก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นที่ร้านตรงเซเว่นใกล้ที่ทำงานก่อนกลับบ้าน
22/12/2564 08.00 – 17.00 น. - ผู้ป่วยไปทำงานตามปกติที่ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ (แผนกสินเชื่อ) และ- ผู้ป่วยไปทานข้านที่ร้านโกแกง เนื้อย่างเกาหลี
23/12/2564 08.00 – 17.00 น. - ผู้ป่วยไปทำงานตามปกติที่ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ (แผนกสินเชื่อ)
24/12/2564 08.00 – 17.00 น. - ผู้ป่วยไปทำงานตามปกติที่ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ (แผนกสินเชื่อ)
24/12/2564 20.00 – 23.00 น. - - ผู้ป่วยไปกินเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อนร่วมงาน ที่ร้านเริงซิว บาร์ (นั่งแยก โซนมิลินด้า)
25/12/2564 14.00 – 18.00 น. - ผู้ป่วยออกเดินทางไปซื้อของที่เซนทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
25/12/2564 18.00 – 20.00 น. - ผู้ป่วยไปทานอาหารที่ร้าน Meisterbrew'z แถวบ้านโนนม่วง หลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26/12/2564 13.00 – 14.00 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับกุฉินารายณ์ แวะทานข้าวร้านรสเด็จที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
27/12/2564 08.00 – 17.00 น. - ผู้ป่วยไปทำงานตามปกติที่ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ (แผนกสินเชื่อ)
27/12/2564 21.00 – 23.00 น. - ผู้ป่วยไปทานข้านที่ร้านโกแกง เนื้อย่างเกาหลี
28/12/2564 08.00 – 17.00 น. - ผู้ป่วยทำงานตามปกติที่ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ (แผนกสินเชื่อ) กลับบ้าน และตรวจ ATK self test ผลเป็นลบ
29/12/2564 08.00 – 17.00 น. - ผู้ป่วยทำงานตามปกติที่ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ (แผนกสินเชื่อ)
30/12/2564 08.00 – 17.00 น. - ผู้ป่วยทำงานตามปกติที่ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ (แผนกสินเชื่อ) กลับบ้าน เริ่มรู้สึกไม่สบายตัว
31/12/2564 08.00 – 12.00 น. - ผู้ป่วยทำงานเคลียร์เอกสารที่ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์ แวะซื้อของที่โลตัสโกเฟรช(ใกล้ตลาดแสงสังข์ทอง) และกลับบ้าน
1/1/2565 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยนอนพักผ่อนที่บ้าน
2/1/2565 09.40 น. - ผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้น จึงเข้ามาพบแพทย์ ที่รพร.กุฉินารายณ์ ได้รับยาตามอาการ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR และกลับบ้านกักตัวรอผล
3/1/2565 13.00 น. - เจ้าหน้าที่ รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 และรถโรงพยาบาลรับผู้ป่วยมารักษาที่รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น