Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10686 | รายที่ 10688 | รายที่ 10689 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10688 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 40 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน CF 10650 เป็นญาติในงานผูกเเขนรับตำเเหน่ง อบต.ใหม่


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านที่ทุ่งนา สถานที่นาห้วยในตำบลโคกสมบูรณ์
29 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน เข้าร่วมงานผูกเเขน รับตำเเหน่งใหม่ญาติ หมู่ 2 ต.โคกสมบูรณ์ ใส่เเมสตลอดเวลา เเล้วกลับบ้าน
30 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านที่ทุ่งนา สถานที่นาห้วยในตำบลโคกสมบูรณ์
31 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านที่ทุ่งนา สถานที่นาห้วยในตำบลโคกสมบูรณ์
1 มกราคม 2565 เช้า อยู่บ้านที่ทุ่งนา สถานที่นาห้วยในตำบลโคกสมบูรณ์ เเละทราบว่ามีญาติที่มาร่วมงานป่วยเป็นโควิด
บ่าย เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ผลการตรวจ ATK เป็น Positive พบเชื้อ กลับบ้านกักตัว
2 มกราคม 2565 เช้า กักตัวที่บ้าน
บ่าย รถกู้ชีพ รพ.กมลาไสยมารับทำการเข้าตรวจ RT PCR ได้ผลเป็น Detected พบเชื้อ เเละเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น