Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10688 | รายที่ 10689 | รายที่ 10698 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10689 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 52 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน CF 10683 หลานสาว CF 10650 ญาติ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
29 ธันวาคม 2564 เช้า อยู่บ้านกับครอบครัว สามี ลูกสาว หลานสาว
บ่าย ร่วมงานผูกเเขนรับตำเเหน่งใหม่ ญาติ หมู่ 2 ต.โคกสมบูรณ์ ใส่เเมสตลอดเวลา
30 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว สามี ลูกสาว หลานสาว
31 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว สามี ลูกสาว หลานสาว เเละทราบว่ามีญาติ ใกล้ชิดป่วยยืนยันโรคโควิด
1 มกราคม 2565 เช้า อยู่บ้านกับครอบครัว สามี ลูกสาว หลานสาวกักตัว
บ่าย เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ผลการตรวจ ATK เป็น Negative ไม่พบเชื้อ เเต่หลานสาวใกล้ชิดพบเชื้อ กลับบ้านกักตัวพร้อมหลานสาว
2 มกราคม 2565 เช้า อยู่บ้านกักตัวพร้อมหลานสาว
บ่าย รถกู้ชีพ รพ.กมลาไสยมารับทำการเข้าตรวจ RT PCR ได้ผลเป็น Detected พบเชื้อพร้อมกับหลานสาว ทั้ง 2 ราย เเละเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น