Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10698 | รายที่ 10706 | รายที่ 10714 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10706 ห้วยผึ้ง

เพศ ชาย อายุ 7 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 01 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปโรงเรียนตามปกติ(โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน)
27 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเรียนตามปกติ ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลกับมารดา ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10740 เพื่อนร่วมห้องเรียนชั้น ป.1 เริ่มมีอาการไข้
27 ธันวาคม 2564 16.00 น. เดินทางกลับบ้าน
28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเรียนตามปกติ ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลกับมารดา ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10740
28 ธันวาคม 2564 16.00 น. เดินทางกลับบ้าน
28 ธันวาคม 2564 19.00 น. ครูประจำชั้นเริ่มมีอาการปวดศรีษะ
29-30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเรียนตามปกติ ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลกับมารดา ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10740
29-30 ธันวาคม 2564 16.00 น. เดินทางกลับบ้าน
31 ธันวาคม 2564 06.00 น. ญาติจากชลบุรีมาเยี่ยม กินอาหารร่วมกัน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักผ่อนอยู่บ้าน
1 มกราคม 2565 10.00-11.00 น. เดินทางไปตรวจ ATK ที่ รพ.สต.สงเปลือย พร้อมกับมารดา ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10740 (ผลเป็นลบทั้งคู่)
1 มกราคม 2565 11.01-12.00 น. เดินทางกลับบ้าน
1 มกราคม 2565 12.01-19.00 น. เดินทางไปไหว้พระ ทำบุญที่วัดถ้ำผาแด่น เต่างอย จ.สกลนคร กับครอบครัว รวมทั้งมารดา ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10740 เริ่มมีไข้ต่ำๆ
1 มกราคม 2565 19.00 น. เดินทางกลับบ้าน
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ยังคงมีไข้
2 มกราคม 2565 09.00-10.00 น. น้าตรวจ ATK ให้ ผลไม่พบเชื้อ
3 มกราคม 2565 ช่วงเช้า อยู่บ้าน
3 มกราคม 2565 13.00-14.00 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ห้วยผึ้ง ผลตรวจ ATK ผลลบ รอฟังผล RT-PCR
3 มกราคม 2565 22.00 น. ได้รับแจ้งผลการตรวจหาเชื้อCovid-19 ด้วย RT-PCR ผลพบเชื้อ Covid-19
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
4 มกราคม 2565 15.00 น. เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น