Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10706 | รายที่ 10714 | รายที่ 10720 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10714 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 51 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ อาชีพ ข้าราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10307 (ลูกสาว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24-26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยอยู่บ้าน ม.4 บ้านโคกกลาง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
27 ธันวาคม 2564 08.00 - 12.00 น. - ไปสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนชาด ต.หนองแวง อ.สมเด็จ ด้วยรถส่วนตัว / ทราบข่าวลูกสาวติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยรายที่10307)
14.00-15.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (ครั้งที่ 1 ผลไม่พบเชื้อ)
28 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน - กักตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน (ร่วมกับภรรยา ผู้ป่วยรายที่10663 และ แม่ยาย)
03 มกราคม 2565 10.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR (ครั้งที่ 2 )
04 มกราคม 2565 09.00 น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด19 (SARS-CoV-2)
- เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น