Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10714 | รายที่ 10720 | รายที่ 10733 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10720 ห้วยผึ้ง

เพศ หญิง อายุ 21 ปี 8 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 31 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก คันคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดเพื่อนที่ป่วยโควิด


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า กำลังศึกษาอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่น (ไม่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ)
23 ธ.ค. 2564 20.00 น. เดินทางกลับบ้าน ตำบลคำบง จังหวัดกาฬสินธุ์
24-25 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
26 ธ.ค. 2564 04.00 น. แต่งหน้าที่บ้านญาติในอำเภอห้วยผึ้ง(สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
26 ธ.ค. 2564 09.00 น. ร่วมงานบวช ตำบลไค้นุ่น
26 ธ.ค. 2564 19.00 น. กลับบ้าน
27 ธ.ค. 2564 07.00 น. แต่งหน้าที่บ้านญาติในอำเภอห้วยผึ้ง(สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
27 ธ.ค. 2564 09.00 น. ร่วมงานบวช ตำบลไค้นุ่น
27 ธ.ค. 2564 18.00 น. กลับบ้าน
28 ธ.ค. 2564 13.00 น. ร่วมงานบุญ ตำบลไค้นุ่น
28 ธ.ค. 2564 17.00 น. กลับบ้าน
30 ธ.ค. 2564 11.00 น. ไปสวนปลายตะวัน อำเภอสมเด็จ (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
30 ธ.ค. 2564 13.00 น. ไปเทสโก้โลตัส อำเภอสมเด็จ (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
30 ธ.ค. 2564 14.00 น. ไปตลาดสด อำเภอสมเด็จ (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
30 ธ.ค. 2564 15.00 น. กลับบ้าน
30 ธ.ค. 2564 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับญาติที่บ้าน
31 ธ.ค. 2564 03.00 น. แต่งหน้าเจ้าสาวที่อำเภอกุฉินารายณ์ (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา) และรับประทานอาหารร่วมกันกับทีมงานช่างแต่งหน้า
31 ธ.ค. 2564 09.00 น. กลับบ้านและอยู่ห้องคนเดียว
31 ธ.ค. 2564 20.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกับญาติที่บ้าน
1 ม.ค. 2565 12.00 น. ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นลบ
1 ม.ค. 2565 13.00 น. แต่งหน้าเจ้าสาวที่อำเภอห้วยผึ้ง (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
1 ม.ค. 2565 16.00 น กลับบ้านและอยู่ห้องคนเดียว
1 ม.ค. 2565 18.00 น. กินหมูกระทะร่วมกับญาติที่บ้าน
2 ม.ค. 2565 11.00 น. ทราบข่าวว่าเพื่อนในทีมช่างแต่งหน้า เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ทุกคนติดเชื้อโควิด จึงตรวจ ATK ด้วยตนเอง ได้ผลเป็นลบ และกักตัวอยู่บ้านตลอดทั้งวัน (สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา)
2 ม.ค. 2565 18.00 น. เริ่มมีอาการระคายเคืองคอ มีน้ำมูกและไอเล็กน้อย
3 ม.ค. 2565 11.00 น. ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ผลเป็นบวก จึงรีบไปตรวจที่ รพ.ห้วยผึ้ง
3 ม.ค. 2565 14.00 น. มาตรวจคัดกรองโควิดที่ รพ.ห้วยผึ้ง และส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR รพ.กาฬสินธุ์
3 ม.ค. 2565 15.00 น. เดินทางกลับบ้านและกักตัวอยู่ห้องคนเดียว
4 ม.ค. 2565 08.00 น. รพ.ห้วยผึ้ง โทรแจ้งผลตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด19
4 ม.ค. 2565 15.00 น. เข้ารักษาตัวที่ รพ.ห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น