Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10720 | รายที่ 10733 | รายที่ 10736 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10733 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 28 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบล25 ธ.ค.2564 อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 31 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สามี นส.พรนภร คำภูธร (ุ้ป่วยยืนยัน จ.กาฬสินธุ์ รายที่10736


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธันวาคม 2564 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพัก ที่ บ้านพิมูล ม.2 ตลอดทั้งวัน
26 ธันวาคม 2564 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพัก ที่ บ้านพิมูล ม.2 ตลอดทั้งวัน
27 ธันวาคม 2564 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพัก ที่ บ้านพิมูล ม.2 ตลอดทั้งวัน
28 ธันวาคม 2564 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพัก ที่ บ้านพิมูล ม.2 ตลอดทั้งวัน
29 ธันวาคม 2564 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพัก ที่ บ้านพิมูล ม.2 ตลอดทั้งวัน
30 ธันวาคม 2564 10.00-15.00น. เดินทางไปสังสรรกับเพื่อนที่บ้านคำใหญ่ ต.คำใหญ่โดยมีนส.หนึ่งฤทัย ผู้ป่วยยืนยัน ร่วมวงด้วย
31ธันวาคม 2564 19.00-01.00น. กินเลี้ยงสังสรรปีใหม่กับญาติที่ บ้านพิมูล ต.พิมูล
1 มกราคม 2565 10.00-12.00น. ไปร่วมงานแห่พระที่ วัดป่าบ้านคำใหญ่
2 มกราคม 2565 00.00-24.00น. พักอยู่บ้านพักที่บ้านคำใหญ่ทั้งวัน
3 มกราคม 2565 10.00น. เพื่อนที่ร่วมสังสรรค์ด้วยกันที่บ้านคำใหญ่กลับไปกรุงเทพ โทรมาบอกว่า ผลตรวจโรคโควิด19 เป็นบวก ตัวเองกับภรรยาเลยลองตรวจ ATK เอง ผลเป็นลบ และเเจ้ง จนท.รพ.สต. เพื่อขอเข้ารับการตรวจคัดกรองพร้อมภรรยา ที่.รพ.ห้วยเม็ก
04 มกราคม 2565 08.30น. จนท.รพ.สต.โทรมาแจ้งผลว่าพบเชื้อ โควิด -19 จึงได้เข้าไปรักษาต่อที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น