Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10733 | รายที่ 10736 | รายที่ 10740 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10736 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 24 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบล25 ธ.ค.2564 อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ พนักงานขับรถขนส่งสินค้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 02 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : เจ็บคอ
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ไปร่วมวงสังสรรกับผู้ป่วยยืนยัน เดินทางมาจาก กทม. นส.หนึ่งฤทัย ขันธุวงศ์ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2564


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ธันวาคม 2564 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพัก ที่ บ้านพิมูล ม.2 ตลอดทั้งวัน
26 ธันวาคม 2564 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพัก ที่ บ้านพิมูล ม.2 ตลอดทั้งวัน
27 ธันวาคม 2564 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพัก ที่ บ้านพิมูล ม.2 ตลอดทั้งวัน
28 ธันวาคม 2564 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพัก ที่ บ้านพิมูล ม.2 ตลอดทั้งวัน
29 ธันวาคม 2564 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพัก ที่ บ้านพิมูล ม.2 ตลอดทั้งวัน
30 ธันวาคม 2564 10.00-15.00น. เดินทางไปกินเลี้ยงสังสรรกันที่บ้านเพื่อน บ.คำใหญ่ ต.คำใหญ่ โดยมี น.ส.หนึ่งฤทัย ผู้ป่วยยืนยันร่วมวงด้วย
31 ธันวาคม 2564 19.00-01.00น. กินเลี้ยงสังสรรกันกับญาติ ที่ บ.พิมูล ต.พิมูล และเริ่มมีอาการเจ็บคอ
1 มกราคม 2565 10.00-12.00น. ไปร่วมงานแห่พระ ที่วัดป่าบ้านคำใหญ่
02 มกราคม 2565 00.00-24.00น. พักอยู่ที่บ้านพักบ้านคำใหญ่ตลอดทั้งวัน
03 มกราคม 2565 10.00น. เพื่อนที่ร่วมสังสรรค์ด้วยกันที่บ้านคำใหญ่กลับไปกรุงเทพ โทรมาบอกว่า ผลตรวจโรคโควิด19 เป็นบวก ตัวเองกับสามีเลยลองตรวจ ATK เอง ผลเป็นบวก และเเจ้ง จนท.รพ.สต. เพื่อขอเข้ารับการตรวจคัดกรองพร้อมสามี ที่.รพ.ห้วยเม็ก
04 มกราคม 2565 08.30น. จนท.รพ.สต. โทรมาแจ้งผลว่าพบเชื้อโควิด-19 จึงได้เข้าไปรับการรักษาต่อที่ รพ.ห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น