Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10736 | รายที่ 10740 | รายที่ 10745 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10740 ห้วยผึ้ง

เพศ หญิง อายุ 53 ปี 6 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง อาชีพ รับราชการครู ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 03 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไทรอยด์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27-29 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทำงานตามปกติ (โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน) เดินทางไปทำงานด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลกับบุตรชาย ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10706
27-29 ธันวาคม 2564 16.00 น. เดินทางกลับบ้าน
30 ธันวาคม 2564 06.00 น. เดินไปซื้อไก่ย่างหน้าเทศบาลตำบลหนองอีบุตร
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทำงานตามปกติ (โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน) เดินทางไปทำงานด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลกับบุตรชาย ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10706
1 มกราคม 2565 10.00-11.00 น. เดินทางไปตรวจ ATK ที่ รพ.สต.สงเปลือย พร้อมกับบุตรชาย ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10706 (ผลเป็นลบทั้งคู่)
1 มกราคม 2565 11.01-12.00 น. เดินทางกลับบ้าน
1 มกราคม 2565 12.01-19.00 น. พาญาติไปไหว้พระ ทำบุญที่วัดถ้ำผาแด่น เต่างอย จ.สกลนคร กับครอบครัว รวมทั้งบุตรชาย ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 10706
1 มกราคม 2565 19.01 น. เดินทางกลับบ้าน
2 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
2 มกราคม 2565 09.00-10.00 น. น้าตรวจ ATK ให้ ผลไม่พบเชื้อ
2 มกราคม 2565 13.00-14.00 น. ไปโลตัส และเซเว่น ที่ห้วยผึ้ง เพื่อไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค
2 มกราคม 2565 14.01 น. กลับบ้านไม่ได้ไปไหน
3 มกราคม 2565 09.00 น. เริ่มมีอาการเจ็บคอ
3 มกราคม 2565 13.00-14.00 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ห้วยผึ้ง ผลตรวจ ATK ผลไม่พบเชื้อ รอฟังผล RT-PCR
3 มกราคม 2565 14.01-14.10 น. แวะซื้อกับข้าวที่ตลาดสดห้วยผึ้ง ร้านขายเนื้อหมู ใกล้ๆร้านผลไม้
3 มกราคม 2565 14.11 น. กลับถึงที่พัก
3 มกราคม 2565 22.00 น. ได้รับแจ้งผลการตรวจหาเชื้อCovid-19 ด้วย RT-PCR ผลพบเชื้อ Covid-19
3 มกราคม 2565 22.10 น. เริ่มมีไข้ต่ำๆ
4 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
04 มกราคม 2565 15.00 น. เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น