Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10745 | รายที่ 10746 | รายที่ 10748 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10746 นามน

เพศ ชาย อายุ 18 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธฺุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน พื้นที่ตำบลยอดแกง อำเภอนามน
20 ธันวาคม 2564 08.00 - 15.00 น. ไปติวกับเพื่อนจำนวน 5 คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสรรพ์ หลังจากเลิกกลับห้องพัก
21-23 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปโรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสรรพ์ หลังจากเลิกกลับห้องพัก
23 ธันวาคม 2564 19.00 - 20.00 น. เดินทางไปซื้อข้าวที่ตลาดโต้รุ่งกาฬสินธุ์
24 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปบ้านเพื่อน และอยู่บ้านเพื่อนที่บ้านโนนสะอาด
25 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ห้องพัก ไม่ได้ออกไปไหน
26 ธันวาคม 2564 09.00 - 12.00 น. อยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน
27 ธันวาคม 2564 12.00 - 13.00 น. เดินทางไปกินข้าวที่ร้านใกล้กุดน้ำกิน หลังจากนั้นกลับห้องพัก
28 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ห้องพัก และทราบข่าวมีเพื่อนเป็นผู้ป่วยยืนยัน จึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดที่ รพ.กาฬสินธุ์
29 ธันวาคม 2564 08.30 - 12.00 น. อยู่ห้องพักตลอดทั้งวัน
29 ธันวาคม 2564 13.00 เดินทางกลับบ้านพื้นที่ตำบลยอดแกง และไปกักตัวที่ทุ่งนา
30 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่ทุ่งนา ไม่ได้ออกไปไหน
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวที่ทุ่งนา ไม่ได้ออกไปไหน
1 มกราคม 2565 เช้า เจ้าหน้าที่ รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลการตรวจโควิด พบเชื้อ ผู้ป่วยจึงประสานเพื่อขอเข้ารับการรักษาที่ รพ.นามน
1 มกราคม 2565 14.00 น. รถ รพ.นามน รับผู้ป่วยเข้ามารักษาตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น