Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10750 | รายที่ 10753 | รายที่ 10759 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10753 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 31 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 03 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน CF 10683 ลูกสาว, CF 10689 มารดา


วันที่เวลารายการกิจกรรม
30 ธันวาคม 2564 เช้า 08.00 น. เดินทางจากจังหวัดระยอง ถึงบ้านพัก หมู่ 1 ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว
บ่าย อยู่บ้านกับครอบครัว สมาชิกอาศัยรวมกัน 3 คน บิดา มารดา เเละลูกสาว
31 ธันวาคม 2564 เช้า 09.00 น. -12.00 น. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว พาลูกสาว วัย 2 ขวบ ไปเยี่ยมญาติ ที่ ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ใส่เเมสตลอดเวลา
บ่าย กลับจากเยี่ยมญาติที่อำเภอยางตลาด มาถึงบ้านพัก หมู่ 1 ต.โคกสมบูรณ์ เเละทราบข่าวว่า มี ญาติใกล้ชิดป่วยยืนยันโควิด
1 มกราคม 2565 เช้า อยู่บ้านกับครอบครัว สมาชิกอาศัยรวมกัน 3 คน บิดา มารดา เเละลูกสาว ลูกสาวเริ่มมีน้ำมูกใส
บ่าย เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ผลการตรวจ ATK ได้ผล Negative ไม่พบเชื้อ เเต่ลูกสาว เเละ มารดาผู้ป่วย เป็นผล Positive พบเชื้อ
2 มกราคม 2565 เช้า เเยกกักตัวที่บ้าน พร้อมกับคนในครอบ ครัว คือ บิดา
บ่าย 13.00 น. - 15 .00 น. เข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT PCR ที่ รพ.กมลาไสย ผล Deteceted พบเชื้อ
3 มกราคม 2565 เช้า เข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลกมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น