Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10753 | รายที่ 10759 | รายที่ 10766 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10759 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 4 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลอิตื้อ อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 04 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการป่วย
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 - 24 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. ไปเโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน ต.ห้วยเม็ก
25 - 26 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ม.10 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
27-30 ธันวาคม 2564 08.00-17.00 น. ไปเโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน ต.ห้วยเม็ก
31 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ม.10 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
01 มกราคม 2565 09.00-14.00 น. ไปเยี่ยมญาติบ้านโนนสูง ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
02 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ม.10 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
03 มกราคม 2565 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ม.10 ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และได้รับแจ้งเพื่อร่วมชั้นเรียน พบเชื้อโควิด-19
04 มกราคม 2565 11.00 น. เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
05 มกราคม 2565 09 ได้รับแจ้งว่าพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น