Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 10766 | รายที่ 10775 | รายที่ 10776 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 10775 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 11 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลโคสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย อาชีพ เด็กนักเรียนชัน ป.5 ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกมลาไสย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565

วันที่เริ่มป่วย : 04 มกราคม 2565
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเพื่อนชั้นเรียนที่เป็นผู้ป่วยยืนยัน FC 10651 CF 10685


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 ธันวาคม 2564 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว รวมสมาชิก 4 คน มารดา น้องสาว ยาย เเละตา
1 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว รวมสมาชิก 4 คน มารดา น้องสาว ยาย เเละตา
2 มกราคม 2565 ทั้งวัน อยู่บ้านกับครอบครัว รวมสมาชิก 4 คน มารดา น้องสาว ยาย เเละตา
3 มกราคม 2565 เช้า 08.30 น. -12.00 น. อยู่บ้านกับครอบครัว รวมสมาชิก 4 คน มารดา น้องสาว ยาย เเละตา
บ่าย 14.00 น. - 15.00 น. ทราบว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนติดโควิด มารับการคัดกรอง ATK ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ผลออกเป็น Positive พบเชื้อ กลับบ้านเเยกกักตัว
4 มกราคม 2565 เช้า 08.30 น. -12.00 น. เเยกกักตัวอยู่บ้าน ใส่เเมสตลอด
บ่าย 13.00 น. - 15.00 น. เเยกกักตัวอยู่บ้าน ใส่เเมสตลอด รถกู้ชีพ รพ.กมลาไสย มารับเข้าตรวจ RT PCR ได้ผลเป็น Detected พบเชื้อเเละเข้ารับการรักษาตัวต่อ ที่ รพ.กมลาไสย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น